ERASMUS INTERN – praktika nëpër tërë Evropën

Të nderuar,

Është lançuar një web-faqe interesante e quajtur Erasmus Intern, për të gjithë ata të cilët kërkojnë të kryejnë praktikën në Evropë, ndërsa e marr me mend që në të ardhmën edhe opcionet globale do të bëhen pjesë e web-faqes. Vetë faqja është e koncipuar mjaft thjeshtë, hulumtohen praktikat, por edhe praktikantët. Përdorimi i faqes është falas, financohet përmes projektit të Komisionit Evropian. Autor i projektit është ESN, respektivisht rrjeti i studentëve Erasmus, të cilët mbase edhe vetë përballen me problemin e praktikës dhe punës pas studimeve. Në rast se hulumtoni praktikat, atëherë vizitojeni edhe web-faqen e partnerëve tonë global HeySuccess, i cili gjithashtu ju ofron të gjitha këto shërbime falas!

Categories: PunaTags: , , , , ,

Ino Agency

Regional Agency for studies abroad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s