10  GABIMET GJATË APLIKIMIT që mund të shmangen

 

 not trying studimet

 1. NUK KENI APLIKUAR FARE
  “Dosido nuk do të më pranojnë, kush e di cfarë lloj kontaktesh kanë të tjerët, ndoshta do të aplikoj vitin e ardhshëm, do të aplikoj kur të mbaroj masterin këtu dhe aty.”Ky është gabimi më i madh. GJITHMONË dërgoni aplikimin, nuk keni çfarë të humbasni. Le që komisioni t’iu refuzoj, e jo ju vetveten.
 2. KENI APLIKUAR DITËN E FUNDIT
  Në këtë rast e keni humbjen e nervave të garantuar sepse sistemi online zakonisht bie ditën e fundit, bëhet zhurmë si në treg. Më mire është që të aplikoni jo me pak se 3 ditë para afatit.
 3. KENI SHKRUAR ÇFARËDO (RANDOM THINGS) NË APLIKIM
  Egzistojnë rregullat cfarë duhet të shkruani në aplikim, letrën motivuese, rekomandimet, dhe cfarë jo. Të gjitha mund ti gjeni në këtë ueb faqe. Ndiqni rregullat, shkruani letra motivuese për të konfirmuar atë që keni shkruar në CV-i dhe rekomandimet të konfirmojnë cfarë është shkruar në letrën motivuese.
 4. KENI DËRGUAR APLIKIM TË PAPLOTËSUAR
  Nuk keni asnjë shansë.
 5. KENI DËRGUAR APLIKIM PAS AFATIT TË FUNDIT
  E njëjta përgjigje si numri 4.Waaah!
 6. JENI DUKE APLIKUAR VETEM NË NJË PROGRAM SEPSE KY PROGRAM ËSHTË programi I ËNDRRAVE TUA.
  Aplikoni minimum në 3, e është e preferuar në 5 programe! Keni parasysh që program i përzgjedhur iu del në fund krejt ndryshe nga ajo që keni pritur ju. Gjithashtu, duke zgjedhur tezën e masterit që ju intereson, mund të bëni programin e përzgjedhur më të afërt se sa ju dukej në fillim. Takođe, biranjem master teze na temu blisku vama, možete svoj Master više približiti sebi, nego što je delovao na početku.
 7. KENI DËRGUAR APLIKACIONIN PA KONTROLLUAR MIRË
  Kini kujdes! Gabimet gramatikore dhe drejtshkrimore janë armiqët e juaj! Mos të përmendi shenjat e pikësimit në dokumente! Të gjithë dokumentet duhët të jenë të përkryer!
 8. KENI PËRKTHYER DOKUMENTET VETË
  Nëse është kërkuar të përktheni dokumentet tek përkthyesi gjyqësor, bëni kështu.
 9. KENI SHKRUAR GËNJESHTRA NË APLIKACION
  Mos gënjeni në CV-në se krejt këto gënjeshtra do të zbulohen gjatë intevistës ose Masterit. Të gjithë tregojnë vetveten në fund.
 10. NUK BESONI NË VETËVETE
  Duhe të keni vetbesim, sepse askush tjetër nuk do të ketë besim te ju nëse as ju nuk keni besim te vetja.

Categories: Arsimimi, CV, Motivation Letter, Studimet

Ino Agency

Regional Agency for studies abroad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s